PROGRAM PILOTAŻOWY

Wychodząc naprzeciwko potrzebom wielu podmiotów, objętych obowiązkiem wprowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej w postaci dostępnej poprzez sieć internet, powołano program pilotażowy w tym zakresie. Dzięki niemu każdy podmiot uzyskuje możliwość szybkiego dostosowania się do wymogów zawartych w ustawie i rozporządzeniu ministra. Program pilotażowy oparty jest o rozwiązania techniczne i organizacyjne gwarantujące zgodność z wymogami obu aktów prawnych. Szczegóły w tym zakresie zawierają dalsze punkty.

Oprócz wspomnianej wzorcowej infrastruktury technicznej, otrzymujecie Państwo kilka dodatkowych elementów ułatwiających i przyspieszających prace.

  • Pierwszym są stworzone wzorcowe serwisy BIP przeznaczone z jednej strony dla urzędu miasta i gminy, a osobno dla starostwa powiatowego. Opierając się na tych wzorcach, można łatwo przygotować własny serwis, dokonując niezbędnych modyfikacji i usprawnień.
  • Drugi element to możliwość automatycznego zamieszczenia na stronach serwisu BIP wszelkich Państwa dokumentów przygotowanych już wcześniej w formie elektronicznej. Eliminuje to konieczność wykonania powtórnie dużej ilości prac i znacznie skraca czas przygotowania treści własnego serwisu BIP.
  • Trzeci element to oferta wprowadzenia startowych informacji na strony Państwa serwisu przez naszych pracowników. Po wspólnym uzgodnieniu struktury serwisu i przekazaniu nam niezbędnych dokumentów, dokonamy nieodpłatnie uruchomienia Państwa serwisu. Do Państwa będzie należało już tylko dokonywanie niezbędnych modyfikacji w trakcie jego użytkowania.
  • Na koniec chcemy poinformować, że korzystanie z serwisu BIP w okresie pilotażu jest dla Państwa bezpłatne. Tak więc koszt uruchomienia własnego serwisu BIP ograniczy się wyłącznie do opłaty za aktywację (przyznanie identyfikatora i hasła systemowego) oraz szkolenie.

Jak widać, dzięki naszej propozycji, obowiązek wprowadzenia przez Państwa Biuletynu Informacji Publicznej nie pociągnie za sobą potrzeby zwiększenia nakładu pracy oraz kosztów. Analiza niniejszego materiału pokaże wręcz możliwość dokonania oszczędności finansowych.


Płock Portal Plocman Sp. z o.o.