REALIZACJA WYMOGÓW ROZPORZĄDZENIA

Środki techniczne i organizacyjne jakie stawiamy do Państwa dyspozycji w zakresie obsługi stron internetowych BIP, stanowią gwarancję prawidłowej realizacji wymagań nałożonych przez ustawę i rozporządzenie ministra. Odnosząc się do poszczególnych aspektów należy powiedzieć, że:

  • Bezpieczeństwo informacji stanowiących treść publikacji BIP chroniona jest poprzez sprzętowo-programowe rozwiązanie typu Firewall Server autorstwa firmy BorderWare. Należy podkreślić, że jesteśmy wyłącznym dystrybutorem tej firmy na rynku polskim. Rozwiązanie firmy BorderWare jest wykorzystywane między innymi przez instytucje rządowe USA i UE w Brukseli. Oprócz tego stosujemy w naszych rozwiązaniach technologię SSL 3 oraz IPSec VPN. W zakresie połączeń szyfrowanych, jako partner firmy SSH Communications w Polsce oferujemy produkty, które stanowią standard na rynku światowym. Tak więc wykorzystanie całego szeregu środków technicznych gwarantuje uzyskanie najwyższego możliwego obecnie poziomu bezpieczeństwa.
  • W celu zabezpieczenia danych przed utratą, realizowana jest codzienna ich archiwizacja na zewnętrznych nośnikach elektronicznych.
  • Całe rozwiązanie techniczne systemu BIP powstało w oparciu o znajdujący się w Warszawie węzeł internetowy czołowego polskiego dostawcy internetu - firmy Internet Partners oraz aplikację firmy Plocman.
  • Prezentowana realizacja serwisu BIP na serwerach internetowych jest w pełni zgodna z założeniami formalnymi oraz technicznymi określonymi w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2002r Nr 67, poz. 619).
  • Dodatkowo, w wersji komercyjnej realizowana jest ciągła replikacja danych na serwer zapasowy, umieszczony w odległej lokalizacji od serwera podstawowego. Dzięki wykorzystaniu dwóch serwerów możliwe jest zagwarantowanie dostępności naszych usług na poziomie jaki określają wymogi ustawy i rozporządzenia ministra.

Płock Portal Plocman Sp. z o.o.