WDROŻENIA WZORCOWE

W ramach prac przygotowawczych wytypowane zostały dwie jednostki samorządowe:

  • Starostwo Powiatowe w Płocku
  • Urząd Gminy w Starej Białej

Ich wybór był podyktowany potrzebą stworzenia podstawowych wzorców, które powinny ułatwić pracę kolejnym użytkownikom systemu. W pracach uczestniczyli prawnicy oraz pracownicy wydziałów Informacji i Promocji tych jednostek. Efekt ich prac został następnie skonsultowany z osobami uczestniczącymi bezpośrednio w tworzeniu założeń do Ustawy oraz Rozporządzenia. Zebrane uwagi pozwoliły na stworzenie oprogramowania przyjaznego dla użytkowników i jednocześnie zgodnego z treścią odpowiednich aktów prawnych.


Płock Portal Plocman Sp. z o.o.